Besannat lösryckta lösa rykten och annat

Juni 2022 Allt båg är tro eller politik… dock är allt i min håg religiöst och partipolitiskt helt fristående! – Texten utgörs av diverse brottstycken: hört och hänt. Allt är med ett visst tillbakablickande hämtat från den offentliga arenan eller Internet. ÄMNE 1 Det pågår just nu två parallella krig. Båda dessa berör oss… Putinkriget

Read More

Besannat lösryckta lösa rykten och annat

Maj 2022 Allt båg är tro och/eller politik… dock är allt i min håg religiöst samt partipolitiskt fristående! – Texten utgörs av diverse brottstycken: hört och hänt. Allt är med ett visst tillbakablickande hämtat från den offentliga arenan eller Internet. ÄMNE 1 Anledningen till att ”rasism” är den skattefinansierade regimsympatins värsta onda beror på den

Read More

Coloseum

Besannat lösryckta lösa rykten och annat

Februari 2022 Allt är tro och politik… dock är allt i min håg religiöst och partipolitiskt obundet! – Texten utgörs av diverse brottstycken: hört och hänt. Allt är med ett visst tillbakablickande hämtat från den offentliga arenan eller Internet. ÄMNE 1 Den moderna makt-elit-mytologins trosbekännelse har kommit att benämnas ”värdegrunden”, och som det allra mest

Read More

Besannat lösryckta lösa rykten och annat

(Januari 2022) Allt är tro och politik… dock är allt i min håg religiöst och partipolitiskt obundet!  – Texten utgörs av diverse brottstycken: hört och hänt. Allt är med ett visst tillbakablickande hämtat från den offentliga arenan eller Internet. ÄMNE 1 Alla människors olika värde har den svenska sjukvården manifesterat via sin prioritering gällande vården

Read More

Oönskad samlingsregering?

Många påstår, att det svenska samhället på nästan alla områden befinner sig i kris, samt att denna situation är orsakad av inre betingelser. Man kan ju tänka sig, att fram till valet i september 2022 låta Sverige styras av en samlingsregering… för landets bästa. Att lägga all prestige åt sidan och låta samtliga riksdagspartier få

Read More

Förbannat lösryckta lösa rykten och annat?

Under åren 2006-2010 skrev jag ett antal brev till Utbildningsministern, Skolministern, JO, Skolverket, Skolinspektionen och Regeringen. I varje brev upprepades samma faktaunderbyggda JA-och-NEJ-fråga. Är den nuvarande tolkningen/efterlevnaden av skollagen (1 kap. 9§) lagligt korrekt, då dess praktiska utfall till allra största delen förhindrar att Skånes elever får en kursplanemässig utbildning i sin egen särpräglade historia?

Read More

Dikt eller tillförsikt

Politiken har efter hand svårt omvandlat vårt land.Detta har för folket markant skett, utan att makten något har sett.Den, som land och rike så styr, sig efter hand om gelike illa då bryr. Politiken har tillräckligt konkret kunnat landa, efter förskräckligt smet och skrämselpropaganda.Vinklade versioner av selektivt utvalda skeenden har upplevts sanna efter upprepade beteenden.Ifall

Read More