Skyltar enkelriktat

Besannat lösryckta lösa rykten och annat

Mars 2024 Poesi är vägen till maktens härlighet, innan prosa bli sägen i maktens ärlighet. ”Minnas och glömma forma finnas och drömma.” – Texten utgörs av diverse brottstycken: hört och hänt. Allt är med ett visst tillbakablickande hämtat från den offentliga arenan eller Internet… Framförallt framförs allt osentimentalt förtalt. ÄMNE 1 – Två politiska konstellationer

Read More

Besannat lösryckta lösa rykten och annat

Februari 2024 Poesi är vägen till maktens härlighet, innan prosa bli sägen i maktens ärlighet. ”Minnas och glömma forma finnas och drömma.” – Texten utgörs av diverse brottstycken: hört och hänt. Allt är med ett visst tillbakablickande hämtat från den offentliga arenan eller Internet… Framförallt framförs allt osentimentalt förtalt. Lagomlandet mot andevärden och cybervärlden Generellt

Read More

Besannat lösryckta lösa rykten och annat

Januari 2024 Åsikts-gillande väl för sanningen står, annat spår i gräl bli villande metafor. ”Minnas och glömma forma finnas och drömma.” – Texten utgörs av diverse brottstycken: hört och hänt. Allt är med ett visst tillbakablickande hämtat från den offentliga arenan eller Internet… Framför allt framförallt osentimentalt förtalt. ÄMNE 1 – Medial propagandacentral ”Vi har

Read More

Besannat lösryckta lösa rykten och annat

December 2023 Även tron som politik är båg, dock är min håg ojävig både gällande religion och parti-utopi! ”Minnas och glömma forma finnas och drömma.” – Texten utgörs av diverse brottstycken: hört och hänt. Allt är med ett visst tillbakablickande hämtat från den offentliga arenan eller Internet… innehållet framför allt framförallt osentimentalt förtalt. ÄMNE 1

Read More

Besannat lösryckta lösa rykten och annat

September 2023 Då även tron som politik är båg, är dock all min håg ojävig gällande religion och parti-utopi! ”Minnas och glömma forma finnas och drömma.” – Texten utgörs av diverse brottstycken: hört och hänt. Allt är med ett visst tillbakablickande hämtat från den offentliga arenan eller Internet. ÄMNE 1 Värdighet Kroppen och själen formar

Read More

Besannat lösryckta lösa rykten och annat

Augusti 2023 Allt båg är tro eller politik… dock är allt i min håg religiöst och partipolitiskt helt fristående! ”Minnas och glömma forma finnas och drömma.” – Texten utgörs av diverse brottstycken: hört och hänt. Allt är med ett visst tillbakablickande hämtat från den offentliga arenan eller Internet. ÄMNE 1 För några år sedan läste

Read More

Besannat lösryckta lösa rykten och annat

April 2023 Allt båg är tro eller politik… dock är allt i min håg religiöst och partipolitiskt helt fristående! ”Minnas och glömma forma finnas och drömma.” – Texten utgörs av diverse brottstycken: hört och hänt. Allt är med ett visst tillbakablickande hämtat från den offentliga arenan eller Internet. ÄMNE 1 Politikernas allra viktigaste uppgift är

Read More