Uppdiktad icke-obsolet subtilitet

a%cc%8asiktskorridor

I åsiktskorridorens pixlade reflekterande prioriteras maktens propagerande.

i oprioriterad oordning
citera gärna nedanstående (numrerade) texter, men ange källan: ’Carl-Olof Orsander

 1. Statligt våldsmonopol må genomsyra totalt,
  fast olovligt våldskapital ’få’ styra lokalt.
 2. Ju eldigare feminism desto väldigare islamism.
 3. Vi lovar glatt… att besatt av skatt… fattas ej ett skvatt.
 4. Den fega tystnadens taktik möter aldrig nån kritik.
 5. För van demokrati bli sällan för god för vandemokrati.
 6. Sverige präglas av svenskhet dvs. den generella förtrogenhet vår nationella fostran har gett oss
  Skåne präglas av skånskhet på samma sätt… alltså orätt och slätt förklätt (av svenskhet).
 7. Migranten möts av:
  service,  förtur och subventioner,
  samtidigt som
  svensken nöts av:
  väntan, undanträngning och subtraktioner.
 8. Den, som ej ser branden… för alla lågorna, ger dej heller aldrig förbanden till plågorna.
 9. Fakta-simulant akta sant insinuant.
 10. Då ’trott rätt’  gått snett, ser vett ej mer på detta sätt.
 11. Mäkta skönmåla seendet förblinda äkta skeendet.
 12. När vinklingen gränsar till desinformation verkar trovärdigheten förbluffande.
 13. Stimulerande beundran av aningslös charm, gör känslan varm.
 14. När fri möjlighet bli tvång, är politiken vrång.
 15. Populism är måttet på misslyckad politik.
 16. Inom konsensus-skadade hybris-hyckleriets rike
  verkar noll-tolerans i obalans utan like.
 17. Tysta tendenser
  Att attraheras av den svenska modellen
  gäller finna finansiella och speciella ställen.
  Sverige likt rikt land försträcker,
  dess bidrag täcker och blondiner räcker,
  varför attraktionskraften hetast heter
  LANDET  LÄCKER.
 18. Då makten inte ser branden för alla lågorna, får folket tvångströja för ej röja plågorna.
 19. Den, som för det sanna blunda, får sen förbanna vad som stunda.
 20. I Skånes skolor blev Skånes historia historia… nu verkar den historien gro igen.
 21. Lär strida är lida!
 22. Egen angenäm lojalitet är bekväm förtegenhet.
 23. Få beröra ära åtråvärt, beröra åtråvärt ära få.
 24. Även mediedrevets dyra drift kan äventyra sin sanna skrift.
 25. "All human beings are born free and equal in dignity and rights." har översatts till "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter" men "dignity" ska översättas med "värdighet", inte "värde".

  ”All human beings are born free and equal in dignity and rights.” har översatts till ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter” men ”dignity” ska översättas med ”värdighet”, inte ”värde”.

  Felförståelse
  Alla människors lika värde
  är en svenskpolitisk myt,
  som saknar värdighet såväl bland lärde
  som hos pragmatismens proselyt.

 26. High HQ – Human Quality – means you are acting free from prejudice and contempt
  by seeing every human being as owner of an equal dignity.
 27. Skåningar e skånska fast fast me svenska pass.
 28. Medan folkviljans själ tigs ihjäl, ses redan skäl till välfärdsfarväl.
 29. Stockholmsdominalismen syns lik förstockad bypolitik.
 30. Är journalistiken tubbad, lär objektiviteten vara rubbad.
 31. Viss vishet eller vis visshet?
  Vissa vara visa.
  Andra visa bara envisa,
  varvid vissa bli ’en visa’.
 32. Hellre sund och fri än arm och ful.
 33. I kärlek under livet får inte blunder tas för givet.
 34. Att inte lagligen eftersträva dess pli, bli att dagligen undergräva demokrati.
 35. Det ofördelaktiga säjs vara, vad ingen vill besvara.
 36. Då det otänkbara genomskådas, den kränkta sanningen bebådas.
 37. Sedan Skåne fick svensk överhöghet, har ett så omfattande kulturutbyte ägt rum…
  …att den skånska kulturen snart kan betraktas som utbytt.
 38. Politik, som måste ses retirerad, har varit opålitligt realiserad.
 39. Rätta meningen tilltalar alla olika.
 40. Mången blå dunst må gett lättfången gunst.
 41. Allt synbart kvinnoförtryck måste klädsamt avslöjas.
 42. Samhällets K-märkta labilitets-tyckometer:
  Kontroll > Kontrovers > Kaos > Kris > Katastrof > Kollaps.
 43. All försyn
  Skall alla mänskor be för gott,
  ja’ även bröt me’ dej?
  Skall allt gemensamt bli förrått
  o’ tron på all försyn,
  på all försyn, min vän,
  på all försyn?
  Vi måste tro på framtiden
  o’ all försyn.
  Tänkt melodi: Auld lang syne (försyn = omsorg, respekt, hänsyn)
 44. I åsiktskorridorens pixlade reflekterande prioriteras maktens propagerande.
 45. Trots att landets pensioner kan klandras för skrala, ska pensionärerna mer skatt än andra betala.
 46. Språkrörig vokabulär rör oärlig karaktär.
 47. Friden läker… alla spår.
 48. När kunskap delas, lär vi vad som felas.
 49. Försvenskningen, till Skånes, skåningens och skånskans men,
  har fått stå i ett falskt idealiserat sken.
 50. Den naturliga viljans sanna kapacitet inskränks till hur lite vi vet.
 51. Ju färre principer och fasoner desto bättre prisade relationer.
 52. Vanans makt vakta andras vanmakt.
 53. Att göra en tavla
  Förstå-sig-påaren in i rummet kliver,
  tar plats, orerar och öser superlativer
  över mästarens abstrakta alster.
  Ofrivilliga åhörare hålls på halster,
  tills konstnären illa berörd
  gör sin stilla stämma hörd:
  – Någon nörd har här visat oskickligt maner
  och hängt min chica tavla opp och ner.
 54. Synen av kön syns för sökande skön.
 55. Ju mer övertramp av storvulnas fötter desto fler allt vresigare gräsrötter.
 56. Manipulativa dimridåer i stort mått… gjort vi fått… demokratiunderskott.
 57. Verklighetsförnekande verkar sagolikt.
 58. Sen den siste realisten försvann, har lärarna haft ganska slätstrukna nior.
 59. Ekots mesta tid ägs, av vad som inte sägs.
 60. Ha en bra da’ ida’!
  Ha en bra da’ ida’!
  Ha en gla’ da’ ida’!
  Dra på smilbannen en ska;
  Ja´ju säjer hurra!
  Hurra! Hurra! HURRA!
  Tänkt melodi: Happy Birthday