Socialism eller konservatism?

”Rättsstaten hotas av folkviljan”, lyder det falska påståendet. Därför måste staten skyddas från folket (underförstått den folkliga demokratin)
”Rättsstaten hotas av folkviljan”, lyder det falska påståendet. Därför måste staten skyddas från folket (underförstått den folkliga demokratin)

Maslows behovsteori är allmänt erkänd sedan länge. Den visar på mänskliga nödvändighetskrav i fem steg, med de mest grundläggande villkoren nederst (steg 1 i ”behovstrappan”).

Steg 5: Behov av handlingsfrihet/självförverkligande

Steg 4: Behov av uppskattning/synliggörande/beröm

Steg 3: Behov av gemenskap/samhörighet/vänlighet

Steg 2: Behov av trygghet/skydd/säkerhet (ex. kläder, bostad, tillit)

Steg 1: Behov av livsuppehållande faktorer (ex. mat, sömn, vård)

Som en generell strävan gäller för individen/gruppen, att hela tiden ta sig allt högre upp i trappan. Det går endast att befinna sig högre upp i trappan så länge underliggande steg är tillgodosedda.

På de lägre trappstegen (1-3) kämpar människor för att uppnå minsta möjliga otillfredsställelse.

På de högre trappstegen (3-5) kämpar människor för att uppnå mesta möjliga tillfredsställelse.

Hela vårt välfärdssystem grundar sig på Maslows behovsteori, och det byggdes upp steg för steg. Det betyder också att vid en ökad belastning på välfärdssystemet, så måste man prioritera de olika stegen i nummerordning (steg 1 först osv.). Det är just detta som nuförtiden ställer till problem i det svenska välfärdssamhället.

”Vettlös kris utan bot… utgör ett olöst hot.”

Om majoriteten pursvenskar befinner sig på de högre trappstegen och flertalet invandrare återfinns på de lägre, så ska de senare prioriteras på de förras bekostnad. Detta skapar spänningar. Dessutom har invandraren i gemen sällan nettobidragit till välfärdssystemets finansiering, vilket bidrar till ytterligare spänningar.

Ansvar

”Staten har huvudansvaret för den enskildes välfärd.” (1974 års Regeringsform 1 kap. 2 §) Detta ansvar tycks staten smita ifrån genom att lasta över invandringens konsekvenser på kommunerna, vilket har skett under parollen: ”Alla måste ta sitt ansvar!” Precis som om de beslutsfattande makthavarna i riksdagen/regeringen inte skulle äga hela ansvaret för sin förda politik. 

Bortsett från hänsynen till Maslows behovsteori finns det många som frågar sig: Vilken är den bakomliggande invandringsstrategins målsättning? Invandringen har ju odiskutabelt fått sådana följder, att det svenska välfärdssystemet samt pursvenska kulturyttringar har hamnat i en ogynnsam situation. I det följande föreligger mitt ovetenskapliga försök till förklaring. Denna har tagit intryck av Einar Askestads ”Den stulna demokratin”.

Vad är viktigast?

Med jämna mellanrum, och då särskilt i valtider, får ett statistiskt hållbart individantal besvara: Vilken samhällsfråga är just nu viktigast? tycker du. Svaren brukar bli sjukvården, invandringen, skolan, kriminaliteten eller ekonomin. Enligt mitt förmenande finns det ett svar, som är viktigare än de nyss angivna men som sällan kommer fram, nämligen demokratin. Det pågår faktiskt en process,  där makthavarna med de små stegens låghet håller på att förändra demokratin, utan att vi egentligen märker det.

”Rättsstaten hotas av folkviljan”, lyder det falska påståendet. Därför måste staten skyddas från folket (underförstått den folkliga demokratin). Dock ska inslag av folkstyre finnas för att ge sken av en sådan demokrati. Medborgarnas krav på mer folkstyre benämns ”populism” av staten. Det verkar bättre att minimera inflytandet från det ”inkompetenta” folket och istället fatta beslut på en sådan expertnivå, som ligger i linje med en globalistisk utveckling… tycks makthavarna tycka.

Sådant beslutsfattande kan anses görligt, eftersom folket inte längre är en enhetlig kategori på grund av invandringen. Det gamla demokratibegreppet har genom en mångkulturell politik kommit att omdefinieras från den nationella folkviljans utfall till den globalistiska rättsstatens behov.

”Rättsprinciper måste utgå från folket”

Transnationella lagar och kulturyttringar ersätter allt mer nationell folkvilja och kultur. FN och EU stödjer denna globalistiska moral. Rättsstaten har hittills utgjorts av idéer och värderingar som vilat på ett kulturellt-historiskt fundament. Denna ordning inte bara utgår ifrån… utan även står och faller med den folkvilja och den kultur, där den verkar.

Alla rättsprinciper måste utgå ifrån folket. Det är förutsättningen för en rättsstat. Dess värderingar formar samhällssystemet. En rättsstat som inte återspeglar den kultur som bär upp den… saknar framtid! Den rättsstat, som vänder sig mot folket, är ingen rättsstat! Därför har svenska makthavare kunnat strunta i Dublinförordningen, och därför redovisar staten ogärna negativa aspekter, som kan skada den omhuldade invandringspolitiken och dess följder.

De värderingar som görs universella förlorar sin kulturhistoriska hemvist och fjärmar sig därför från sitt nationella ursprung. Den goda makten är den som minns var den kommer ifrån och stärker detta samband. Dagens nationalism, som motarbetas av globalismen, hotar inte samhället, ty denna moderna nationalism vill istället rädda förutsättningen för den folkliga demokratins fortlevnad.

Ödesval

Den globala totalitarismen vill insinuant likna demokrati. Därför må den förknippas med positivt värdeladdade glosor såsom jämlikhet, rättighet, solidaritet, hållbarhet och medmänsklighet, vilka är anbefallda av överstatliga organisationer. Förfaringssättet behövs för att ge en förtäckt legitimitet åt den korrupta makten, så att denna ska kunna förbli i en oförändrad position.

Svenskens framtida ödesval kommer med största sannolikhet att stå mellan å ena sidan konservatism med sekulär kristen kultur och å andra sidan socialism med integrerad islamisk underkastelse. Politiska tendenser tyder redan idag på en sådan utveckling.

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”