Sosseasismen – korrekthetens oanat nya religion?

Den "rätta" vägen.
Sosseasismen syftar på sossarnas allt mer andäktiga förhållningssätt till sin egen allt mer ”felfria” politik.

Både politik och religion bygger på tron om något bättre. Det medför att dessa två lätt kan blandas. Sosseasismen är ett fyndigt nyord (= sosse-samfundet), vilket syftar på sossarnas allt mer andäktiga förhållningssätt till sin egen allt mer ”felfria” politik. Denna har i vissa delar anammats även av andra partier.

Politik kan sägas vara värdering av sakframställningar, där förnuftsmässiga målsättningar med en underbyggd analys av dels pragmatiska tillämpningar dels beräknade konsekvenser är tydliggjorda.

Religion kan sägas vara övertygelsen att det finns någon eller något, som är överordnat vårt förstånd, samt har en mytisk och överjordisk karaktär. Övertygelsen är grunden för vad som uppfattas som rätt/fel, gott/ont och varierar i vilken grad detta kan/får prövas.

Sosseasismens grundtes, ”Alla människors lika värde”, är överordnad vårt förstånd… och får inte ifrågasättas! När politiken (eller väsentliga delar av den) inte kan diskuteras än mindre kritiseras, tenderar den att anta religionens förutsättningar. Det verkar som den svenska godhetspolitiken har blivit mer och mer religiös, samt att den i detta avseende tycks ta lärdom av islam.

Sosseasismens prästerskap, troende aktivister och kollaboratörer behärskar sedan flera decennier nyhets- och informationslandskapet, medan folket drömlikt snusar i sitt mentala ide. ”Det sovande folket” har låtit sig hjärntvättas av retoriska floskler och bombastiska paroller. I det sosseasistiska hedershycklerit är även insinuationer om andras mindervärdiga uppfattningar att betrakta som sanningar.

”Makten skriver om fakta, som folket drivs att beakta.”

Många undrar med förfäran: ”Hur har det kunnat bli så här? Jag känner inte igen mitt Sverige längre!” Metoden har varit de små stegens låghet, dvs. utvecklingen har över tid kunnat styras med till synes så obetydliga förändringar, att slutmålet inte har behövt avslöjas. Avsikten tycks ha varit att skapa en så ”godhjärtad” politik, att denna blott ska kunna bli ifrågasatt av elaka/onda människor.

Åtskilliga har frågat sig: ”Ser inte beslutsfattarna, hur det svenska samhället håller på att drabbas av minskad trygghet?” Naturligtvis är makthavarna mycket medvetna om samhällsförändringarna. Dessa har de ju själv beslutat om, och detta i fast förvissning om resultatet, eftersom utfallet ligger fullständigt i linje med sosseasismens önskemål.

Vi får aldrig förledas tro, att politikerna är ovetande om samhällets förändring. De vill ha det så här. Rikspolitiken har ju ända sedan 1970-talet verkat för att ersätta folkhemmet med världshuset. Då måste också nationellt formade gemensamhetsmodeller bytas ut mot mångkulturens villkor.  Processen underblåses av våra nya ”kioskmedia” t.ex. riksradion, rikstelevisionen och riksdrakarna.

”MSM – Malignt Subjektivt Meddelande – gör budskapet burdust felande.”

Argument analoga med Per Albin Hanssons idéer om folkhemmet blir i dagens pågående process därför underkända och betraktade såsom populism eller extremism. Det nationella får stå tillbaka för det globala. Det har blivit viktigare att både kostnads- och tidsmässigt avsätta mer resurser till utlänningar än till våra egna utsatta pursvenskar.

Vilka är då sosseasismens målsättningar? Eftersom sosse-samfundet av strategiska skäl har lierat sig med liberalismen och globalismen (samt av taktiska orsaker också med islam gällande deras röstboskap),  kan man notera, att korrekthetens nya religion strävar mot t.ex. mer/större: överstatlighet, fri migration, mångkultur, global alarmism, feminism, faktaförnekelse, åsiktsbegränsning (semicensur/”åsiktskorridor”).

Flera av dessa sosse-strävanden strider mot folkviljan. Därför måste oppositionella nedvärderas (vilket faktiskt strider mot den egna grundtesen) och folkviljans resultat i politiska val… avtalas bort.

Svenska folket vill bestraffa terrorister, men det vill inte regeringen, varför lagstiftningen myglas bort. Anledningen torde vara, att Hamas som är en terrorstämplad organisation utomlands av UD får mångmiljonbistånd till utbildning (= indoktrinerande hatpropaganda mot Israel).

Den globala imperialismen, till vilken sosseasismen bekänner sig, har i alla tider skrämt folk med jordens ödeläggande i något avseende. Genom åren har vi fått höra alarmerande hot om globala katastrofer såsom t.ex. överbefolkning, sötvattenbrist, atomvinter, oljesinande, artutplåning och nu senast om klimatet. Dessa hot har i efterhand framstått som mera fake news än vetenskapligt korrekta.

På samma sätt förhåller det sig med den muslimska invandringen. Sosseasismens grundtes med tillägget ”… och rättigheter” har tillämpats i obegriplig omfattning. För att i mesta möjliga mån rättfärdiga politiken måste islam därför framställas som ”Fredens religion”. Detta är fullkomligt idiotiskt och missvisande. Islam är istället enligt mångas tolkning av koranen ”Våldets religion”.

Vidare skyddar sosseasismen sin invandringspolitik, genom ”påbudet” att man inte ska ange en förövares signalement/härkomst. I Sverige saknas därför aktuell statistik, vilket inte gäller för t.ex. Nederländerna. Där visar den registrerade brottsligheten, att kriminaliteten för första generationens invandrare är 2,5 gånger större än ursprungsbefolkningens och för nästa generation hela 7,5 gånger större (Chris Forsne, Ledarsidorna 2019-03-30).

Om vi antar, att mönstret i Sverige ser ut på ett liknande sätt, har vi stora problem att förvänta oss. Problem som vi i demokratisk anda aldrig har blivit informerade om. Det torde komma sig av sosseasismens religiösa uppgradering, då det gäller ifrågasättande.

Sosseasismen, vilken i sin utövning/tillämpning framstår lika totalitär som andra religioner, kan avstavas på framför allt två sätt: sosse-asismen eller sosseas-ismen… välj själv!

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”