Förnekelsekunskap

Samlingsregeringen ledd av Per Albin Hansson
Den svenska exporten till Nazityskland kunde betalas med stulet judiskt guld, vilket svenska staten kände till.

Förnekelsekunskap är i den här texten den sanna kunskap, vilken staten helst dementerar eller omändrar… därför att den framstår som ofördelaktig i förhållande till den etablerade Sverigebilden. För makthavarna förefaller det ha varit viktigare med en skrytsam nationalstolthet än med den faktiska sanningen. Vanligt folk har därför blivit indoktrinerat med denna naivt fosterländska egenkärlek.

Genom hela Sveriges historia finns ett antal exempel på förnekelsekunskap, men denna begränsas i efterföljande text till de senaste nittio åren och det Socialdemokratiska arbetarpartiet (SAP). Om man utgår ifrån, att förnekelsekunskapen är sann och absolut inte kan betraktas som konspirationsfakta, måste man beundra med vilken skicklighet staten/SAP har vilselett det svenska folket. Förklaringen är säkerligen, att SAP har innehaft regeringsmakten under väldigt många år.

Begrunda följande förnekelsekunskap:

  1. De bägge regeringsbärande, socialistiska arbetarpartierna i Sverige och Nazityskland (SAP respektive NSDAP) samarbetade i allt högre grad efter 1933. Den svenska exporten till Tyskland gällde bl.a. järnmalm och kullager.
  2. Den svenska exporten till Nazityskland kunde då betalas med stulet judiskt guld, vilket svenska staten kände till.
  3. Tonvis med sådant stulet guld började användas i det socialdemokratiska projektet för att bygga upp det svenska folkhemmet efter delvis tysk förebild.
  4. Efter Nazitysklands villkorslösa kapitulation 1945 tvingades Sverige till förhandlingar med både segrarmakter (främst USA och England) och tidigare naziockuperade stater, angående inte endast nazisamarbetet utan även det stulna judiska guldet, vilket svenskarna ville minimera värdet av.
  5. Förhandlingarna gick väldigt trögt och drog ut på tiden. Beträffande värdet av det judiska guldet hävdades kompensatoriskt från svensk sida exempelvis, att prinsessan Sibylla under krigsåren inte hade fått utbetalningar från sina stiftelser i Tyskland.
  6. Trots att Sverige tvingades att betala flera 100 miljoner kronor (krigsskadestånd?), ansågs denna eftergift vara billig. Det blev den, eftersom såväl USA som England ville ha Sverige på sin sida i det begynnande ”kalla kriget”.
  7. Målet för den socialdemokratiska strategin efter 1945 har varit att fjärma sig från sin pronazistiska historia. Både SAP och NSDAP måste betraktas som politiska/socialistiska vänsterprojekt. Nu blev emellertid NSDAP omtolkat såsom varande högerextremistiskt. För SAP har därtill ordet ”solidaritet” blivit ett nyckelord, vilket har kombinerats med gigantiska penningbidrag till FN och andra s.k. NGO:s via SIDA. Denna godhetspolitik har lockat till en alltför stor invandring, precis såsom det anstår en humanitär stormakt.
  8. Vi måste ”välja att stå på rätt sida i historien” har man från den högsta SAP-ledningen deklamerat i en passus, där det således gavs sken av det egna partiets rätta sidval, och samtidigt insinuerades om andra partiers felval… falskheten förskräcker! Forum för LEVANDE HISTORIA är en socialdemokratisk idé i dess strävan att ytterligare försöka fjärma sig från det tidigare så täta samarbetet med sitt nazistiska broderparti.

Mest förtroende vinner den, som vågar erkänna begångna misstag. Den egenheten verkar saknas inom SAP. Fakta till ovanstående text är i första hand hämtade från boken: ”Det här är en svensk tiger” av Aron Flam.

En hel upplaga av nyssnämnda bok blev i juni 2020 beslagtagen av polisen. Anledningen sades vara, att bilden på pärmens framsida stred mot upphovsrätten… inte att innehållet stred mot SAP:s förnekelsekunskap.

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”