Islam – en inpiskad konstruktion

Inom en enda generation beräknar den demografiska forskningen, att Sverige har en muslimsk majoritetsbefolkning. Med största sannolikhet kan man anta, att islam med sin sharia då kommer att införas med hjälp av helt demokratiska beslut.

Den demografiska forskningen visar, att runt om i världen är nativiteten (= barn/kvinna) större bland muslimer (m) än bland övriga (ö) eller enbart kristna (k). Om två generationer beräknas islam vara världens folkrikaste religion/ideologi/civilisation: m = 2,9 och ö = 2,2. Islams tillväxt spås bli kraftigast i Afrika.

För Europas del kommer flera länder, däribland Sverige, att inom en enda generation ha en muslimsk majoritetsbefolkning: m = 3,5 och k = 1,3 (enligt Mark Steyn) eller m = 2,6 och k = 1,6 (enligt PEW). Storbritanniens muslimska befolkning växer tio gånger mer än befolkningen som helhet. I Sverige minskar den vanesvenska befolkningen medan den nysvenska/muslimska ökar.

Islam är en civilisation bestående av tre sammanflätade delar, nämligen: lagen (sharia), politiken (samhällsreglerna, världskalifatet) och religionen (Allah-andligheten). Än så länge gäller västvärldens religionsfrihet, inklusive den svenska, för alla tre delarna. Denna misshällighet gör att islam hittills har kunnat undgå befogad kritik.

Genom att försöka få infört hädelse- eller blasfemilagar avser muslimerna/islamisterna  att behålla ”den islamiska treenigheten” inom ramen för västvärldens religionsfrihet och därigenom även framgent undgå kritik. Islams farligaste fiende är sanna fakta om islam. Dess värderingar grundas på koranen, islams heliga skrift. Koranen innehåller guden Allahs evigt oföränderliga budskap till människorna.   

Svenska feminister har uppmuntrat muslimsk/islamisk invandring. Detta kan väl bara ha skett i brist på kunskap beträffande sanningen om islam. I annat fall måste feministerna ju ha varit beredda att offra sin allra mest grundläggande ståndpunkt, nämligen jämställdheten. Så här står det faktiskt i koranen (4:38 enligt Zetterstéens översättning).

”Männen vare kvinnornas föreståndare på grund av det företräde, Gud givit somliga framför andra, och de utgifter av sina ägodelar, som de hava; därför skola ock de rättskaffens kvinnorna vara undergivna och aktsamma om vad som är fördolt, därför att Gud aktar dem. Och vad dem beträffar, av vilka I frukten uppstudsighet, så varnen dem, skiljen dem från bädden och agen dem, men om de då lyda eder, så söken ej sak med dem!… ”

En annan sanning som måste lyftas fram angående islam är den officiella bestraffningen enligt deras gudomliga lag, sharia. Betänk att sharia-lag gäller för alla människor (utom de sex förseelser som har markerats med m, vilka gäller endast för muslimer). Den islamiska Kairo-överenskommelsen om mänskliga rättigheter i muslimska länder är underordnad sharia. (Källor till nedanstående: koranen, haditherna, Muhammeds biografier, islamiska läroböcker i historia, manualer till sharia)

Officiella straff enligt sharia

FörseeleseBestraffning
att lämna islam (apostasi = villolära)  mhalshuggning
ateismhalshuggning
alkoholförtäring  första/andra gången  m40/80 piskrapp
alkoholförtäring  tredje gången och flera  mhalshuggning
otrohet (gift)stening
otukt (ogift)10 piskrapp + ett års bannlysning
våldtäkt (gift)stening
våldtäkt (ogift)100 piskrapp + ett års bannlysning
homosexualitet (metod 1)stening
homosexualitet (metod 2)döden genom utkastning från hög plats
självmordsförsökhalshuggning
bekämpa jihadisterhalshuggning
blasfemi (förolämpa Muhammed/koranen)halshuggning
krigföring mot Allah/Muhammedhalshuggning, korsfästning
skadegörelse/korruption (illojalitet)halshuggning, korsfästning, amputering, exil
drogsmuggling (skadeorsakande)halshuggning
stråtröveri utan mordhand- & fot-amputering
misslyckat stråtröveri med mordhalshuggning
stråtröveri och mordkorsfästning
stöld – första resanamputering höger hand
stöld – andra resanamputering vänster fot
stöld – tredje resanamputering vänster hand
stöld – fjärde resanamputering höger fot
stöld – femte resanhalshuggning
spionagehalshuggning
förräderihalshuggning
trolldom/häxerihalshuggning
incesthalshuggning
tidelaghalshuggning
bränning/nersmutsning av koranen (blasfemi)halshuggning
avvisande av koranen (otroget kätteri)  mhalshuggning
överge bönen (otroget kätteri)  mhalshuggning
inte betala Zukat-skatt (otroget kätteri)  mhalshuggning
låta Allah få partners (polyteism)halshuggning
dyrka solen, månen eller idolerhalshuggning
dra/hänga i draperierna runt Kaba i Meckahalshuggning

Utöver sharia samt förekommande slaveri och hedersvåld kan vissa islamiska ledare utfärda en fatwa (dödsdom i fredlöshet). En viss förståelse för att islam kan kallas svärdets religion torde kanske föreligga. Sanningen om islam är som sagt dess värsta fiende! Därför anser muslimer/islamister sig kränkta, så snart sanningen påtalas… men en växande skara har trots allt börjat ifrågasätta/lämna islam.

”Fakta kan islam slakta.”

Inom en enda generation beräknar den demografiska forskningen, att Sverige har en muslimsk majoritetsbefolkning. Med största sannolikhet kan man anta, att islam med sin sharia då kommer att införas med hjälp av helt demokratiska beslut. Den saken är redan mycket klart uttalad, och det är inte alls en målsättning som dagens vane-svenska befolkning vill ha.

”Vi kommer att ta över makten i Sverige lika lätt som att plocka ett moget äpple!” skall en av Muslimska Brödraskapets företrädare ha sagt 1999, efter de svenska muslimernas just då ingångna avtal med Broderskapsrörelsen (S). Sossarna skulle få ”röstboskap” medan muslimerna garanterades pengar och poster (med inflytande). Vane-svenskarnas livsstil och samhällsmönster verkar vara illa ute på grund av politikernas ”folkförräderi”!

”I hens eufori förebyggs ingen sura… snart må hen kura.”

I Frankrike föreligger en snarlik utveckling, men där är den politiska ledningen nu inställd på att försöka göra något åt saken. Man planerar att förändra islam och åstadkomma en sekulär variant, som är anpassad till franska förhållanden. En sådan reformation ter sig emellertid omöjlig, eftersom islam anses bygga på ett evigt och oföränderligt gudomligt budskap. Hur göra då? Frivillig och tvångsmässig återvandring/utvisning? Förbjuda islams icke andliga delar?

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”