Grubbel och tankebubbel

Såpbubblor

Den förda politikens mål kan liknas vid: Kollektivets likformiga värdegrundsvälfärd. Såsom politikens medel kan Sosseriets bidragskommersiella mutsystem beskrivas. Hos allt fler väcker den här samhällsprocessen både tankar och grubbel.

Grubbel 1 – Varför verkar demokratin bli allt mer manipulerad?

Förmynderimakten ser sig som en trygghetsgarant. För detta ändamål behövs kriser. Därför bedriver makten en kontinuerligt ”tvångsmässig” och återkommande kris-bekämpning i olika skepnader. Hela tiden måste ökade maktbefogenheter då tillgripas. Så hanteras exempelvis pandemin, klimatet och migrationen med diverse lagar och restriktioner. Förfarandet inskränker friheten för vanligt folk. På det hela taget medför de ”nödvändiga” kris-eliminerings-processerna – då beslutsfattarna tillskansar sig mer och mer makt – att demokratin i små steg utvecklas till en despoti. Denna tar efterhand ifrån medborgarna deras friheter… dock utan att förtrycka folket, vilket istället belönas med ”feministisk godhet”.

”Ju mer maktens anonymitet bli formell, desto fler ser aktens realitet dysfunktionell.”

Grubbel 2 – Varför verkar yttrandefriheten bli allt mer inskränkt?

Makthavarnas heligaste samhällsexperiment ser ut att gälla migrationspolitiken, vilken är av en sådan hög dignitet, att den inte får diskuteras än mindre ifrågasättas. Personer som ändå yttrar sig utifrån faktamässig kritik, måste genom ett av makthavarna indignerat känslosvall antydas/beskyllas för att vara rasister e.d. så att andra likasinnade skräms till tystnad. Detta påverkar yttrandefriheten negativt.

För att förstärka tystnadskulturen påstås två ministrar ha överenskommit med flera av de största tech-bolagen, att de ska plocka bort ”olämpligt” innehåll samt att blockera konton, vars innehåll uttrycker kritiska åsikter mot regeringspolitiken. Sådan ”deplattformering” har sedan också inträffat.

Det allra allvarligaste hotet mot yttrandefriheten tycks gälla förslaget till ändringar i regelverket. Förslag till grundlagsändring SOU 2020:45 (beträffande yttrandefrihetslagen och tryckfrihetsförordningen) innebär en reell risk för begränsning av yttrandefriheten. Möjligheten att censurera ”otillbörliga intrång” skulle sannolikt påverka journalistiken. Vad gäller begränsningen av insyn i rättsdatabaserna så strider detta mot informationsrätten enligt adekvat FN-konvention. Förslaget torde vara en obehaglig men laglig väg till ett globalistiskt EN-politik-samhälle. Detta skulle kunna regeras likt en pseudo-demokrati. Sosseriet borde då kunna fungera som det fria ordets förtryckare.

”I åsiktshygien med enbart rart ordval… bli sanningen snart letal.”

Grubbel 3 – Varför verkar pandemi-hysterin bli allt mer omfattande?

Sedan år 1889 har flera pandemier drabbat världen och Sverige. Deras spridningshastighet och dödlighet uppvisar ett utvecklingsmönster.

Ryska snuvan 1889 hade i exempelvis Stockholm en överdödlighet på cirka 2,5 gånger det normala, och spreds främst med järnvägsresandet, som var den tidens snabbaste färdsätt. Statistiken är i övrigt bristfällig.

Spanska sjukan 1918 hade i Sverige en dödlighet på ungefär 6 %. Den drabbade mest yngre personer, som inte bodde i större städer… och som alltid individer med ett svagare immunförsvar. Yngre hade ett mer bristfälligt immunförsvar än äldre, vilket därtill i mindre samhällen (vilka hade varit mindre utsatthet för smitta) ökade bristfälligheten.

Asiaten 1957 hade i hela världen en dödlighet som låg kring 0,7 % (för Sverige finns ingen siffra noterad). Smittan spreds från Kina till Sverige på sex månader och drabbade företrädesvis yngre personer.

Hongkong 1968 hade i hela världen en dödlighet kring 0,3 %. 

Svininfluensan 2009 fick i Sverige en försumbar dödlighet. Istället blev massvaccineringen med en oren substans (Pandemrix) ett problem. Denna substans orsakade nämligen att flera hundra barn och ungdomar fick den obotliga nervsjukdomen narkolepsi.

Covid 19 kom 2020 från Kina till Sverige med en smittofördröjning på endast två månader. Nu är det i första hand äldre personer med ett nedsatt immunförsvar, som har drabbats. Dödligheten har hittills legat på 0,12 %.

Varje pandemis utvecklingsmönster har enligt forskningen varit, att dödligheten har minskat samtidigt som spridningshastigheten har ökat. Viruset har efter sitt akuta skede vanligtvis återkommit i en muterad och försvagad form med årliga, influensaliknande epidemier som följd. Man kan undra, varför alla människor nu ska vaccineras till stora kostnader. Globalisternas Big-Pharma har troligen aldrig tidigare tjänat så mycket pengar som nu.

Så här skulle ett obevisat påstående från globalistiska politiker kunna låta: Pandemier kommer i framtiden att bli vanligare på grund av klimatförändringen, som försätter vår globala miljö i obalans… vilket framtvingar stora folkförflyttningar.

”Utan rätt diagnos… kvacksalveri fås.”

Tankebubbel ett

I könskulturens hyperfeminism påstås mindre meriterade kvinnor gärna inkvoteras på ett sätt, som strider mot jämställdheten (lika: möjligheter, rättigheter skyldigheter).

Tankebubbel två

Det måste kunna ses som ett inhumant projekt att göra merparten vanesvenskar till offer för en ökad otrygghet genom en globalistiskt ideologisk och oansvarig invandring av blivande ”nysvenskar”.

Tankebubbel tre

Heder kan egentligen definieras som graden av gedigen självkänsla. Dålig självkänsla blir nästan undantagslöst så skamfull för en hängiven individ, att denne måste hävda sig utifrån kränkthet. Detta sker som regel med mer eller mindre lögnaktiga ”kontringar”. Om även hot eller våld tillgrips… så ökar sannolikheten, att personen ifråga är skadligt indoktrinerad av politiska eller religiösa dogmer.

Tankebubbel fyra

Ifall islamistiska terrordåd inte alls har något samröre med islam, varför blir då vanliga muslimer så kränkta, när sambandet påpekas… att de är beredda att ta till våld? Om man kan tänka sig att dylikt godtrogna/hängivna personer, vilka har blivit både politiskt och religiöst desinformerade, måste få sin självkänsla undergrävd, så snart en motstridig men uppenbar sanning presenteras…  så torde detta inom kort kunna utveckla en invasiv problemflora i Sverige.

”Den, som ej ser branden för alla lågorna,ger dej kalla handen till plågorna.”