Världens konspirationsteori

Begreppet ”konspirationsteori” lanserades av CIA på 1960-talet, efter Warren-kommissionens slutsatser beträffande mordet på president Kennedy. Var mördaren ensam eller inte?

Numera förekommer konspirationsteorier inom flera områden… främst gäller detta vetenskapen och politiken. Ibland kombineras dessa båda discipliner, och då är som regel det överstatliga FN inblandat (t.ex. IPCC, WWF och WHO… klimat-, natur- respektive pandemi-hantering).

I den fortsatta texten är det en konspirationsteori, vilken i första hand kan kopplas till det politiska skeendet i USA 2016-21, som avses. Här bortses också från parternas personliga karaktärsdrag, även om sådana måste ha påverkat utvecklingen av ”fake news” och olika konspirationsteorier.

Definition av konspirationsteori

En adekvat definition skulle kunna ha lydelsen… Varje konspirationsteori inom politiken består av smått obevisbara fragment som tillrättalägger en insinuant oros-känsla för att kunna skuldbelägga obekvämt populistiska eller maktberusade motståndare. Det blir en sorts skrämselpolitik för att själv kunna framstå som en garant för trygghet. Det är kanske därför som socialistiskt inspirerade regimer/partier målmedvetet utser och smutskastar ”onda otrygghetsfiender”.

Alla våra politiska intryck är en blandning av objektiva sanningar ihop med subjektiva värderingar. Verkligheten motsvaras av det objektiva och politiken av det subjektiva. Det är den förmenta graden av obalans/oriktighet mellan det objektiva och subjektiva, som utgör den reella grogrunden för konspirationsteorier. Dessa frodas i spänningsfältet mellan progressiv behjärtenhet och konservativ försiktighet.

När politiken försåtligt utformar och sprider sin egen subjektiva verklighetsbild, har det i princip uppstått en inkorrekt tolkad sanning eller ett frö till en konspirationsteori. Om detta frö sedan får gro och ompysslas ihop med felaktiga premisser, så kan vi få en växande konspirationsteori. Flera ståndpunkter i den efterföljande texten kan säkert uppfattas som konspirationsteorier.

Nu till USA…

Mycket oväntat förlorade demokraterna presidentvalet 2016. Ganska omedelbart efter valförlusten började demokraterna att utforma strategier, för att på alla upptänkliga sätt smutskasta presidenten. Han var ju inte precis känd som något diplomatiskt geni, varför de många med demokraterna sympatiserande massmedierna bjöds på rika tillfällen att ge sin subjektiva verklighetsbild.

De globalistiskt sinnade demokraterna avskydde presidentens ”America first”. Hans nationellt vänliga politik innebar emellertid, att arbetslösheten sjönk, aktiekurserna steg, migrationen minskade och lönerna ökade. Trots detta fortsatte de demokratiskt sinnade massmedierna sin häxjakt mot presidenten.

”Tsaren, kejsaren och kalifen samt presidenten vill alla vara pretendenten på monumenten.”

Utrikespolitiskt motarbetades Kina, Nordkorea, Iran och FN. Handelshinder restes framförallt mot Kina, som också möttes av motvilja i gränskonflikten med Indien. Israel gynnades och fred med flera av dess fiender etablerades. På det hela taget hade presidentens politik ett långt mer positivt utfall, än den subjektiva verklighetsbild, vilken de pro-globalistiska massmedierna förmedlade.

Presidentvalet 2020

Att förhindra ett återval av presidenten framstod som en allt mer desperat åtgärd för demokraterna. Under mandatperiodens sista år (2020) måste demokraterna därför tillgripa oresonliga metoder. Under februari gjordes ett misslyckat försök att få bort presidenten från sin post genom ett riksrättsförfarande. Några månader senare fokuserade medierna stort på rasmotsättningar i det amerikanska samhället.

Då kom protesterna från afro-amerikanarnas vänsterorienterade rörelse ”Black Lives Matter” (BLM) att infiltreras av det extremistiska Antifa (Antifascistisk Aktion, jmf. AFA). Därför slutade BLM:s fredliga protester – i företrädesvis demokratiskt styrda städer – nästan alltid i så allvarligt våldsamma upplopp, att presidenten fick sätta in militären/nationalgardet. I medierna skildrades det hela dock såsom orsakat av den vite mannens rasism (och underförstått var detta presidentens fel).

COVID-19

Parallellt med de tidigare hatkampanjerna mot presidenten påstås representanter för demokraterna ha överenskommit med kineserna att släppa ut ett förkylningsliknande corona-virus. Detta nya virus var emellertid lömskt designat, så att det allra hårdast skulle drabba äldre, feta och diabetiker. Det medförde att USA:s befolkning skulle bli mer hemsökt än någon annan.

Viruset rapporterades först i Wuhan i Kina, och det spred sig snabbt i hela världen. Nästan genast kunde kineserna släppa ut information om virusets fullständiga gen-uppbyggnad. Detta gagnade vaccinindustrin, och kineserna framstod som samarbetsvilliga. Precis som förväntat blev virusets härjningar i USA mer förödande än i något annat västland. Mer än underförstått var detta presidentens fel.

Presidenten och hans medicinska stab hade missbedömt virusets effekt, vilket demokraterna och de med dem sympatiserande massmedierna naturligtvis utnyttjade i valrörelsen. Att demokraterna i landets viktigaste ”swing-states” dessutom skulle ha utnyttjat blottor i valförfarandet förblev ett påstående om valfusk, som aldrig kunde bevisas. En demokratisk president installerades.

Någon vecka därefter dök det ändå upp ett påstående om ett gigantiskt valfusk (ref. Absolute Proof). Enligt detta skulle CIA ifrån utländska servrar — främst kinesiska — ha åstadkommit världens värsta valfusk.

Kapitolium 6 januari

Den 6 januari 2021 uppmanade presidenten en hop av sina anhängare att gå till Kapitolium och ”visa styrka”. Hopen visade sin styrka, då den oförmodat stormade och trängde in i Kapitolium. Där tycktes den primära uppgiften ha varit att ta selfies. Detta kallade demokraterna för ett angrepp på demokratin, och de såg snabbt till att för andra gången ställa presidenten inför riksrätt… grundat på hans uppmaning till hopen av anhängare. 

Under de fyra gångna åren har demokraterna avhållit sig från att skilja på sak och person. Därför har presidentens egensinniga och buffliga beteende fått överskugga den politiska processen. I mesta möjliga mån framställdes han i sämsta möjliga dager. Socialdemokraterna här hemma kan betraktas som demokraternas systerparti i Sverige. Därför har sosseriets verklighetsbild  blivit mer negativ än verkligheten.

I linje med sossarnas inställning tilldelades BLM i januari 2021 Olof Palmes Pris för kampen mot rasåtskillnader i samhället. BLM samarbetar med den palestinska organisationen BDS (Boycott, Disenvestment and Sanctions), som hyllar dels sharia dels antisemitism. En norsk socialist har nominerat BLM till Nobels fredspris.

Ibland är det svårt att fastställa gränsen för sanning, halvsanning eller osanning… och det är den osäkerheten som varje konspirationsteori bygger på.

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”