Oönskad samlingsregering?

Sveriges riksdag

Många påstår, att det svenska samhället på nästan alla områden befinner sig i kris, samt att denna situation är orsakad av inre betingelser. Man kan ju tänka sig, att fram till valet i september 2022 låta Sverige styras av en samlingsregering… för landets bästa. Att lägga all prestige åt sidan och låta samtliga riksdagspartier få ministerposter, skulle då kunna få partierna att visa hur samarbetskapabla de är. Kan våra riksdagspartier tillsammans ta ansvar för Sverige?

OBS! Denna välmenande text från min sida partipolitiskt obunden eller fristående!

Om flertalet partier får sig tilldelat politikområden, som ligger i nära anslutning till deras profilerade hjärtefrågor, borde detta sörja för en hög kvalitet. Dessutom skulle folk i allmänhet få en ökad insikt i de olika partiernas förmåga att inom tidsramen komma med resultatinriktade åtgärder.

Nedanstående skiss är naturligtvis ett hugskott till följd av den uppkomna situationen. Dessutom skulle Sverige – enligt mångas önskemål – kunna få sin första kvinnliga statsminister. Därtill kan ett fullständigt onödigt extraval undvikas.

En tänkt ansvarsfördelning i en tänkt samlingsregering:

KD   – statsminister och samordningsminister

S      – finansminister, arbetsmarknadsminister och infrastrukturminister

M     – utrikesminister, inrikesminister och försvarsminister

SD    – justitieminister, integrationsminister och bostadsminister

V      – socialminister och socialförsäkringsminister

C      – näringsminister och energiminister

L      – utbildningsminister och kulturminister

MP   – miljöminister och landsbygdsminister

”Samarbetstvång” och ökad regeringsvana skulle totalt sett öka kompetensen hos de styrande.

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”