Besannat lösryckta lösa rykten och annat

Allt är tro och politik… dock är allt i min håg religiöst och partipolitiskt obundet!

 – Texterna utgörs av diverse brottstycken: hört och hänt. Allt är hämtat från den offentliga arenan eller Internet den senaste tiden.

ÄMNE 1

Riksdagens ”hat-fasoner” odlas av partier med en var för sig med så grandios självbild, att de (uppbackade av känslo-sympatiserande journalister) kan tillåta sig en kalkylerad politisk mobbing… riktad mot sina mest diametrala motståndare. Dessa drabbade insinueras verka laddade med onda avsikter, vilket i linje med mobbarnas brist på respekt och förtroende får legitimera deras politiska hat-mobbings-fasoner (i texten lika med: mental fascism i en odemokratisk anda).

Mobbing = systematiskt, ovälkommet bemötande över tid, bland politiker vanligen okvädande eller ”smuts-smetning” samt resonemangsvägran eller orättfärdig uteslutning.

Det är i detta sammanhang ofattbart, att på tok för många medie-profiler tycks sakna rättspatos.

De politiska mobbarnas oresonliga principfasthet resulterar i samarbetsproblem, vilket med all önskvärd sanningshalt visade sig under riksdagens superonsdag 2021-11-24. Hat-partiernas mobbing-inlåsning resulterade i ett ful-spel, som rönte stor förvåning och drabbade förtroendet för riksdagen, vilket talmannen också beklagade. Arrogans ihop med en kategorisk beröringsskräck för ett sakpolitiskt närmande till vissa kollegor liknar ju mest ett enfaldigt förnedrings-agerande.

Särskilt ”den breda mitten” visar förnedrings-mobbing åt alla håll.

I den mån politikerna är sina väljares förebilder, fortplantar de sina mobbing-incitament, varvid många väljare påverkas. Hur ska skolan kunna komma tillrätta med den där befintliga mobbingen, när eleverna nästan dagligen kan ta del av rikspolitikens och riksmediernas ”offentliga” mobbing? Finns det ingen rättskänsla högst upp, kommer fenomenet att med ”tyngdkraften” spridas nedåt. Då ”hat-partier” säger sig vilja utrota mobbingen i skolan uppkommer ett genuint hyckleri (typ: ”grandet och bjälken”).

Om man leker med tanken, att inrikesproblemen i Sverige ökar till den olidliga grad, att en samlingsregering måste tillträda… finns då tilltron, att ”hat-partierna” plötsligt kan sluta borgfred, avstå från sin beprövade exkluderingsnoja och börja samarbeta för landets bästa?

ÄMNE 2

Invandrarnas andel bland riksdagsmandaten (enligt SCB):

                      S      – 42,3 %

                      SD   – 16,6 %

                      M     – 14,9 %

                      V     – 11,0 %

                      C      –   6,6 %

                      MP   –   3,3 %

                      KD   –   3,1 %

                      L      –   1,6 %

Man kan tänka sig, att några siffror är förvånande… (avrundningsfel föreligger).

Invandrarnas andel av befolkningen sägs vara 20-25 % beroende på beräkningsmetod.

ÄMNE 3

När den svenska skolan totalt sett fungerade som bäst, och samtidigt hamnade på prispallen vid flertalet internationella jämförelser avseende elevprestationer… avskaffades både real- och studentexamen samt ordnings- och uppförandebetyg. Skolans väg mot utförsbacken är kantad av ideologiska illusioner… inte pedagogisk pragmatik.            

ÄMNE 4

Den globala ägandeutvecklingens kannibalkapitalism medför att de kapitalstarkaste transnationella koncernerna ”äter upp” konkurrerande företag genom uppköp och sammanslagningar, till dess konkurrensen upphör. Därigenom blir ägandestrukturen koncentrerad till allt färre (till filantroper kamouflerade) oligarker. I linje med deras globala intressen eftersträvar dessa multimiljardärer en politisk överstatlighet att samverka med eller styra över… såsom FN, EU, Världsbanken, World Economic Forum, Internationella Valutafonden, G 20, Tech-jättarna, och diverse världsomspännande fondförvaltare. (Googla gärna på Black Rock, The Vanguard Group, State Street Corp., Chinese Silkroad och Gazprom.)

Genom sin lobby-verksamhet och skrämselpropaganda ihop med sina finansiella muskler har det blivit oligarkerna, som ekonomiskt sett tjänar allra mest på pandemi-hanteringen liksom klimat- och miljösatsningarnas oerhört kostnadskrävande investeringar.

Av det anförda förstår man, att Sveriges mikroskopiska utrikesroll härvidlag är i det närmaste försumbar, hur mycket ”stormakt” svenska politiker än försöker låtsa sig företräda. Denna låtsas-lek är däremot kolossalt dyr för de svenska skattebetalarna. Alldeles för mycket av dessa pengar hamnar förr eller senare dessutom i oligarkernas fickor.

ÄMNE 5

Nationalstatens ideal föder en motreaktion gällande minoritetsrättigheter, ifall minoriteterna lever på majoritetens villkor och är medvetna om detta… det är samerna men inte skåningarna.

ÄMNE 6

År 1975 antog riksdagen enhälligt den s.k. mångkulturpropositionen (Prop. 1975:26). Samma år beslutades även att ge invandrare kommunal rösträtt efter några års bosättning i landet. Socialdemokraternas odemokratiska kollektivanslutning av LO-medlemmar till det egna partiet kom därvid att direkt påverka kommunalpolitiken och senare även rikspolitiken.

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”