Besannat lösryckta lösa rykten och annat

”Skulle det ha varit ett bra resultat om polisen hade skadat fler som begick dom här upploppen?”
”Om det är det som krävs för att upprätthålla lag och ordning, om det är det som krävs för att säkerställa att i alla bostadsområden i Sverige så är det ytterst svensk polis som bestämmer, inte enskilda personer.”

Maj 2022

Allt båg är tro och/eller politik… dock är allt i min håg religiöst samt partipolitiskt fristående!

– Texten utgörs av diverse brottstycken: hört och hänt. Allt är med ett visst tillbakablickande hämtat från den offentliga arenan eller Internet.

ÄMNE 1

Anledningen till att ”rasism” är den skattefinansierade regimsympatins värsta onda beror på den känslofundamentala bidragslojaliteten, där ”godhetens mutor” genom givares och förmedlares desinformation via värdegrundsfloskler om socio-ekonomiskt utsatta individer, tillåts mörka det egentliga syftet, nämligen att genom ett sådant mega-finansiellt röstfiske bland rasifierade invandrare kunna få stilla makthungern. Fiskarna vill minsann ömsesidigt bli värdefullt sedda.

En grundlagsskyddad och därmed laglig aktion framstod därför enligt vissa ministrar och deras propagandister som ett värre extremist-hot än de rasifierades olagliga reaktion med våldsamma upplopp. Anledningen kan bara vara, att upploppen orsakades och utövades av ministrarnas förmenta väljare. Den, som beskyller ministrarnas skyddsobjekt för olagliga handlingar, har ju traditionsenligt av maktens egna nyttighets-ivrare blivit stämplad som rasist… det värsta onda.

Det är ett allvarligt samhällsproblem, när olika personer/kategorier inte får en likvärdig bedömning, vilken är grundad på sanna och objektiva fakta.

ÄMNE 2

De våldsamma upploppen mot den grundlagsskyddade yttrandefriheten under påsken 2022 bevisade med en övertydlig klarhet, att mångkultur ihop med islam inte fungerar enligt den svenska modellen. Islam har ju aldrig någonsin accepterat varken vår jämställdhet eller vår demokrati. Islam är hos oss en alltför totalitär civilisation – ett sedan järnåldern fullständigt kritik-otåligt samhällssystem – med sin egen lag (sharia), sin egen politik (kalifat-strävan) och sin egen religion (Allah-tillbedjan).

Man kan enligt ÄMNE 1 ovan förstå varför yttrande-frihets-försvarare som Lars Vilks och Rasmus Paludan blir illa sedda. Båda har ju indirekt utmanat ”heligheten” i den bakomliggande och alls icke folkförankrade invandringspolitiken. Därför har personerna ifråga liksom andra likasinnade utan korrekt orsak blivit vanemässigt skuldbelagda som uppviglande högerextremister, trots att de endast ägnat sig åt en demokratisk och tillika grundlagsskyddad rättighet.

Det tycks finnas dubbla måttstockar inom den svenska rättsjuridiken. Negativa känslor leder till hatbrott. Positiva känslor leder till strafflindring. Därför legitimeras censur av en laglig aktion som väcker negativa känslor, samtidigt som våld i en olaglig reaktion försvaras av positiva känslor med en antydan om ett berättigande.

Den våldsamma islamist-pöbeln har därför trots upploppens olagligheter blivit förmildrande benämnd som ”provocerade ungdomar”. Politiker och riksmedia måste mer sanningsenligt försvara demokratins yttrandefrihet. Islamiska Samarbetsrådet visar däremot förståelse för de provocerade ungdomarnas våldsamma upplopp, eftersom vissa verser i koranens andra sura inte utesluter att ”nödvärnsrätt” skulle kunna tillämpas… men här gäller absolut inte koranen utan svensk lag.

Har trons fogliga offer inlett  en intifada i Sveriges ”Gaza-zoner”?

ÄMNE 3

Faror för rikets säkerhet:

 1. Vilken utrikesförknippad fara för Sveriges säkerhet måste idag anses kunna bli värst aggressiv?
 2. Vilken inrikesförknippad fara för Sveriges säkerhet måste idag anses kunna bli värst aggressiv?
 3. Hur bemöts respektive fara på bästa sätt, och vilka medel måste få vara/bli tillämpliga?

Enligt min ovetenskapligt grundade slutsats blir svaren:

 1. Den ryska självhävdelsen.
 2. Den islamiska självhävdelsen.
 3. Två åtgärder:
  • Inledningsvis med NATO-medlemskap.
  • Inledningsvis med förbud mot sharia och kusinäktenskap.

I nuläget: Vår beredskap är inte god!

ÄMNE 4

Sveriges kommuner behöver ”pladder-platser” (PP), för att skydda demokratins yttrandefrihet från våldsamma protester. Varje sådan PP bör vara en stor gräsplan, som är ordentligt kameraövervakad  och inhägnad med låsbara portar. På något lämpligt ställe finns en kulle, varifrån tillståndsbeviljade talare får agera. PP:s lokalisering i kommunen ska främja säkerhetsaspekterna samt allmänhetens tillgänglighet. Dagar utan beviljat ”pladder” bör PP kunna fungera som en park.

Om alla manifestationer/demonstrationer i kommunen hänvisades till dess PP, torde yttrandefriheten lättare kunna försvaras, samtidigt som olägenheter lättare borde kunna bemästras.

ÄMNE 5

Få begrepp en begrep i ett enkelt svep.

 • Liberalism: ideologisk strävan att stärka frihetens expansion.
 • Nationalism: ideologisk strävan att stärka folkets kultur.
 • Konservatism: ideologisk strävan att stärka fungerande samhällssystem.
 • Socialism: ideologisk strävan att stärka överhetens maktposition.
 • Imperialism: ideologisk strävan att stärka maktens expansion.
 • Maskulistisk imperialism är reellt globalistisk med mottot: överstatlig samexistens.
 • Feministisk imperialism är naivt humanitär med mottot: fredlig mångkultur.
 • Nationalistiskt motto: Harmoni mellan alla folkgrupper i alla delar av samhället.
 • Socialistiskt motto: Central makt över alla folkgrupper i alla delar av territoriet.

Sveriges anti-nationalister kan sägas vara imperialistiska mångkulturfeminister. Mångkultur utan en gemensam samhällssyn splittrar landets befolkning. Svensk nationalism framstår därför som ett hot mot landets mäktiga feminism. Det gör däremot inte importerad utländsk nationalism/islamism, då denna måste få ingå i den svenska mångkulturen.

ÄMNE 6

 • Konspirationsteori har blivit en censurmetod tillämpad av statsmedia för att med en antydan om förment ljusskygghet kunna misstänkliggöra obekväma åsikter, vars bakomliggande fakta man ej vill diskutera.
 • Bristande objektivitet (Ex. i TV-inslaget nedan)

Valet (i Frankrike) står mellan den sittande presidenten Emmanuel Macron och den högerextremistiske Marine Le Pen. Varför frångår TV sin opartiskhet, och sätter ofördelaktiga benämningar på personer, vars åsikter ogillas. (Detta gäller även för svenska personer.) Utan subjektivitet borde TV-inslaget ha låtit: Valet står mellan den sittande presidenten Emmanuel Macron  och utmanaren Marine Le Pen.

 • Slarva-skarva” är ett fuskverk, vilket förvanskar en uttalad åsikt, genom att denna rycks ur sitt sammanhang, så att den får en förändrad innebörd jämfört med den ursprungligen avsedda. 

I nedanstående exempel visar Mats Skogkär i Bulletin (26) 27 april 2022  på hur ”slarva-skarva” i en intervju nyligen har blivit förvanskad i ett politiskt syfte.

Utdrag ur Ekots intervju med Ebba Bush. (Då de fetade meningarna har klippts ut och klistrats ihop till ett sammanhängande citat och resten ur intervjun utelämnats, förmedlas en förfalskning!)

”Ebba Busch:

Vi har alltså minst hundra skadade poliser och den stora frågan som borde ställas nu är: Varför har vi inte minst hundra skadade islamister, hundra skadade kriminella, hundra skadade upprorsmakare? Vi har personer som tog till sten i syfte att döda svensk polis, i syfte att döda räddningstjänst, i syfte att döda – i vissa fall – sjukvårdspersonal. De borde vara de som är skadade, inte svensk polis.

Henrik Torehammar, Ekot:

Skulle det ha varit ett bra resultat om polisen hade skadat fler som begick dom här upploppen?

Ebba Busch:

Om det är det som krävs för att upprätthålla lag och ordning, om det är det som krävs för att säkerställa att i alla bostadsområden i Sverige så är det ytterst svensk polis som bestämmer, inte enskilda personer. Inte upprorsmakare, inte stenkastande våldsverkare, inte islamister. Där gäller svensk lag och de som är satta att upprätthålla den ordningen, de som är satta att ha det våldsmonopolet, det är svensk polis. Så frågan som borde ställas, det är ju: Varför sköts det inte skarpt? Och det är en fråga som svensk polisledning är svaret skyldig, och inte minst de regionala polisledningarna, som nu tog beslutet på vissa håll att inte gå tillbaka in, som gjorde att vi nu har en situation där svensk polis tvingades retirera när det borde ha varit våldsverkarna som borde ha kapitulerat under handen utav svensk polis. Och det har diskuterats kring eskalering, men i ett läge där någon vill döda den som står för att upprätthålla lag och ordning, för att skydda oss alla, oavsett vem och vilka vi är, då måste det vara möjligt för polisen att ytterst sett eskalera till den nivån som krävs.”

Ebba Busch har bevisligen sagt det som sägs i klippet, men inte på det sätt som det framställs. (Det påstås ha varit det ”objektiva” SR, som har ägnat sig åt slarva-skarva, vilket ett antal ”rättsinnade” personer inte var sena att utnyttja.)

Dessutom har Sveriges Radio (SR) genom översättningsmissbruk till somaliska, kurdiska och arabiska i intervjun ovan orsakat ett förtroendehaveri. Om detta inte var första gången med analoga missgrepp, kan det i ett större sammanhang kanske visa sig vara ett strukturellt tilltag.

”Den, som ej ser branden för alla lågorna, ger dej kalla handen till plågorna.”