Böcker

books photo

På den här sidan kan du hitta information om Carl-Olof Orsanders böcker och publicerade texter.

Romansviten Triumf och tragedi

Ävertyrsromaner med verklighetsbakgrund i snapphanetidens Skåne

ROMANSVITEN TRIUMF OCH TRAGEDI består av 4 romaner, som också går att
läsa fristående

Triumf och tragedi utspelar sig åren 1643-1681 och skildrar omvälvande händelser
i vår historia. Verklighetsbakgrunden skildrar både vardagen för såväl
bönder och soldater som kungar och adel.

I centrum för böckerna står först den åtråvärda Else och
därefter hennes son den ädelmodige Erich Bakke.

Utgivna på MonitorFörlaget 1995-99
Inbundna

Triumf och tragedi på MonitorFörlaget

♦ ♦ ♦

Historiska myter

Hur sann är vår historia?

NATURLIGTVIS ÄR SJÄLVA HISTORIEN SANN, men hur riktiga är våra
tolkningar av den sanna historien? Det är något av temat i den här boken,
som berör alla svenskar. Skulle de presenterade “myterna” visa sig vara just myter… måste
stora delar av vår historia bli omskriven!

ISBN: 91-89370-51-1
Utgiven på Books on demand 2006
Mjuk pärm 160 sidor
Omslagsbild av Sven Lingardsz

Köp ”Historiska myter” från book on demand

♦ ♦ ♦