Category Archives: Uncategorized

Besannat lösryckta lösa rykten och annat

Januari 2023 Allt båg är tro eller politik… dock är allt i min håg religiöst och partipolitiskt helt fristående! ”Minnas och glömma forma finnas och drömma.” – Texten utgörs av diverse brottstycken: hört och hänt. Allt är med ett visst tillbakablickande hämtat från den offentliga arenan eller Internet. ÄMNE 1 Emellanåt har maktens utformning i

Read More

Aktiv krampaktig kamp

Under efterkrigstiden har ett antal världsomfattande överlevnadshot förekommit såsom… atomkrig, hungersnöd p.g.a. jorderosion, klimatomslag (istidshot!!),  multiresistenta bakterier, pandemi, supervulkanutbrott och överbefolkning. Nu har åter ett hot om klimatomslag utpekats, och detta med en global uppvärmning till följd av människans utsläpp av växthusgaser (bl.a. koldioxid, CO2) som främsta orsak. Varje domedagstrend har haft sina anhängare och

Read More

Osannolikt skolkar sanningen

Knapphetens värderingar med strävsamhet och ett begränsat ansvar tycks ha präglat många av dagens äldre medborgare. Överflödets värderingar med självgodhet och ett globaliserat ansvar tycks ha präglat många av dagens yngre medborgare. Parasitära värderingar med rättrogenhet och ett klanbaserat ansvar tycks ha präglat många av dagens nyare medborgare. Nämnda värderingar tycks ha så grundläggande åsiktsskillnader, att vi

Read More

Är vår demokrati i fara?

Demokrati är ett förhållningssätt, där en folkförankrad process efter fria val leder fram till beslut. En fungerande demokrati kan se olika ut, men förutsättningarna är alltid desamma. Ju mer dessa begränsas eller kringgås desto sämre blir demokratin. Demokrati i ordets vedertagna bemärkelse ska skapa förtroende – samhällstillit – vilket kan ske först när följande villkor

Read More

Utan spaning – ingen aning

Hur kan det komma sig, att den humanitära stormakten Sveriges folkrättsivrande regering systematiskt kränker skånskhet? – Det gör den väl inte alls! invänder du kanske. Samma inställning är det säkert många som hyser. Detta faller sig naturligt med tanke på den ensidiga och kraftfulla indoktrinering, som svenska staten under så lång tid har bedrivit, att

Read More