Om Närtalat

Vision och mission

Närtalat ventilerar först och främst ”det osunda”, men utan vare sig partipolitisk eller religiös bundenhet.
Närtalat vänder sig gärna till den som härtill använder sin hjärna, men utan vare sig hot eller illasinnade omdömen.
Närtalat vill i sann anda sprida kännedom om utfasade insikter och nedärvda uppfattningar, men utan vare sig okunskap eller populism.
Närtalat avser med klarspråk och sund skepsis avslöja grundmurade företeelser i tid och rum, men utan vare sig bedräglighet eller dimridåer.

Fokusområden

► De historiska myterna
► Den enfaldiga nationalstaten
► Den illegala försvenskningen
► Det förargelseväckande språkbruket
► Det skånska förnedringstillståndet
► Vår chauvinistiska självbild
► Vår godtrogna förträfflighet

Närtalat har som drivande kraft författaren, historieberättaren och experten Carl­-Olof Orsander och hans fokusområden. (Specialist utbildar man sig till, medan expert utnämner man sig till.)

”Verkligheten är sann för alla men olika upplevd.”

Närtalat …

… talar om ting nära nog med sannings fog.
… talar om sanna ting nära nog här omkring.
… talar om nära ting sanna nog här omkring.
… talar om ting under sol och måne nära nog till Skåne.
… talar om ting nära nog dolda, som med fog är illa tålda.

Närtalat hyllar principen:

Alla människors lika värdighet inbegriper varje människas genuint unika värde.

Carl-Olof Orsander

Carl-Olof Orsander