Säasä

Omslagsbild 2004 av Ulla Emzén

Omslagsbild 2004 av Ulla Emzén

Kulturhistoriska antalogier med essäer och dikter från Skåneland

SÄASÄ, SOM BETYDER UTSÄDE, har sedan 1942 årligen utkommit med vissa avbrott.

Mina bidrag i Säasä:

  • Uppgivna ideal?! En hederlig historia (Säasä 2001)
  • Förr förtryckta — Nu undertryckta (Säasä 2001)
  • Dikter (Säasä 2004)
  • Sagan om Klakka-flaggen (Säasä 2004)
  • ”Det svenska sveket” (Säasä 2004)
  • Segraren skriver historien (Säasä 2004)
  • Ett talande exempel (Säasä 2004)

Utgivna av Sällskapet Skånsk Samling (sedan 2007 Skåneländsk samling)
Mjuk pärm