SAXO

Saxo

Saxo nr 17. mynt föreställande Valdemar den Store och korsfana

Kulturhistoriska antalogier med essäer från Skåneland

Mina bidrag i SAXO:

  • Uppgivna ideal?! En hederlig historia (SAXO 1994)
  • Förr förtryckta — Nu undertryckta (SAXO 1995)
  • Skåneländsk Krönika, Del 1 – Forntiden (SAXO 1996)
  • Skåneländsk Krönika, Del 2 – Medeltiden (SAXO 1997)
  • Skåneländsk Krönika, Del 3 – Nya tiden (SAXO 1998)
  • Malmörecessen 1662 (SAXO 1999)
  • Ett skånskt universalsnille (Carl Adolph Agardh) (SAXO 2000)
  • Sagan om Klakka-flaggen (SAXO Nr 17)
  • Svanesång vid Sundet – Good-Bye Jane Horney (SAXO Nr 18)

Utgivna på MonitorFörlaget
Mjuk pärm

Köp ”SAXO” från MonitorFörlaget