Skåneländsk krönika

Skåneländsk krönika från sagotiden till nutid

Skåneländsk krönika från sagotiden till nutid

SKÅNELÄNDSK KRÖNIKA är ett särtryck ur SAXO är ett kronologiskt, litet uppslagsverk med alla regenter i Skåneland samt deras föräldrar, syskon, partners,
barn, bastarder, m.m.

ISSN: 0282-2245
Utgiven på MonitorFörlaget 1998
Illustrerat häfte 54 sidor
Omslagsbilder: Karta ur Danmarks Riges Historie, Skånelands panter ur Skandinavisk VapenRulla

Köp ”Skåneländsk krönika” från MonitorFörlaget