Den kostsamma klenoden – Del 2 i Triumf och tragedi

Den kostsamma klenoden är del 2 i romansviten Triumf och tragedi

Den kostsamma klenoden är del 2 i romansviten Triumf och tragedi

Kampen om DEN KOSTSAMMA KLENODEN är en berättelse om svek och övervåld då Skåneland år 1658 hamnar under svensk överhöghet. Försvenskningens
smärtsamma följder – ett dödligt gissel. Etnisk rensning.

… och hur vanliga människor härdar ut och försöker undvika att fastna i
maktens och cynismens råttfällor…

ISBN: 91-88034-39-9
Utgiven på MonitorFörlaget 1996
Inbunden 341 sidor
Omslagsbild av Rembrandt
Köp ”Den kostsamma klenoden” från MonitorFörlaget

Till del 1 ElseTill del 3 Intet vore värre